Skip to content

2273: Is het papier?

papieren lamp

Is it Paper?
Is it Cardboard?
Is it a Lamp?

Door een reeks opeenvolgende vragen te stellen aan de voorbijganger trek je aandacht.

In dit geval voor een kartonnen lamp. De vragen maken het spannender dan wanneer je allemaal maar zou zeggen: Kartonnen lamp.

Let’s Make Wow:

Maak iet spannender door een opeenvolgende reeks vragen te stellen.

Back To Top