Skip to content

2635: Werk je fit

Fitwerk
Bij veel activiteiten moeten we een actieve keuze maken: doen we het een of doen we het ander. Gaan we sporten of gaan we werken, bijvoorbeeld.
Door die keuze weg te nemen en twee activiteiten te combineren, creëer je een nieuw, onderscheidend aanbod.

Zoals hier de bureaufiets bij de Rabobank in Geldrop.

Let’s Make Wow:
Vervang of-of door en-en.

Back To Top