2242: Artikel 6

 Het raam van dit advocatenkantoor in Middelburg. Is beplakt met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

     „Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. 

Niemand zal de hele tekst op het raam gaan staan lezen, maar het is wel een mooie illustratie van de propositie een advocatenkantoor.

Let’s Make Wow:
Gebruik tekst als illustratie om de essentie van je product weer te geven