Skip to content

3783: LOKAAL VREDEBREUK

image-2
Lokaalvredebreuk is een strafrechtelijke term, met als betekenis: het binnendringen of niet willen verlaten (op vordering van een bevoegd ambtenaar) van een voor de openbare dienst bestemd lokaal.

Maar als je het woord opdeelt krijg je Lokaal Vredebreuk. De naam van een bekend muziekcafe in Den Haag.

Lets Make Wow:
Speel met woordbetekenissen.

Back To Top